Tecken på lymfkörtelcancer Hodgkins lymfom Sitemap

tecken på lymfkörtelcancer

Lymfom är ett samlingsnamn för olika tumörsjukdomar i lymfsystemet. Vissa lymfom är aggressiva och snabbväxande, andra växer ofta långsamt och har ett mer stillsamt sjukdomsförlopp. Chansen att bli botad varierar mycket mellan olika lymfomtyper. Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika former lymfkörtelcancer tumörsjukdomar som utgår från lymfsystemet. Prognosen och behandlingen ser helt olika ut beroende på lymfomtyp tecken andra egenskaper. Vid en eller flera oömma förstorade lymfkörtlar (> 1,5 cm i diameter). Symtomgivande förstorad tonsill. Brist på blodplättar, trombocyter, kan bero på lymfomet, men senare också på behandlingen. Blodplättar behövs för att blodet ska kunna levra sig när det uppstått skador på blodkärlen. Om det finns för många blodplättar kan risken för blodpropp öka. Finns det mycket få blodplättar blöder man lättare. Symtom på cancer. Här följer några exempel på symtom som kan – men inte behöver – vara tecken på cancer. Knölar på kroppen; Blödning utan känd orsak. Förekomsten av metastaser, dottertumörer, är ofta vad som avgör allvaret vid en cancersjukdom. Läs mer om olika symtom, cancerformer och behandlingar. tore moberg läkare Tecken på lymfkörtelcancer - tonre. Lymfom (lymfkörtelcancer) är ett samlingsnamn på cancersjukdomar som uppstår i celler som tillhör lymfsystemet. Sjukdomen kallas också maligna lymfom. Det är till stor del okänt varför man får lymfom. Lymfom ska inte förväxlas med annan cancer som spritt sig, metastaserat, till lymfkörtlar. Lymfkörtelcancer (Maligna lymfom) Doktorn. Kan vara symtom på cancer. Man ska också vara uppmärksam på om man får fler symtom utöver svullen mage. Många sjukdomar ger flera samtidiga symtom. Några varningssignaler är oförklarlig trötthet, blod i avföringen eller kraftig smärta. Lymfkörtelcancer eller malignt lymfkörtelcancer är samlingsnamnet på ett tal olika cancersjukdomar som uppstår i lymfsystemets celler. Lymfkörtlar finns på halsen, i armhålorna, mellan lungorna, längs de stora blodkärlen samt i magen och i ljumskarna. I lymfsystemet ingår också mjälten, thymuskörteln brässen och övrig tecken vävnad, till exempel halsmandlarna. Tumörer i lymfkörtlarna kan uppstå i hela kroppen då lymfsystemet är en del av immunsystemet som försvarar kroppen mot bland annat infektioner.


3 4 5 6 7 8 9 10 11